SKLADY

Sklady sú priestory určené na skladovanie materiálu, surovín, hotových výrobkov a tovarov tak, aby boli trvalo uchovávané v nezmenenom stave do času, kým sa nepremiestnia na miesto spotreby. Umožňujú teda preklenúť priestor a čas. Spôsoby skladovania a zásobovania často odlišujú úspešný podnik od neúspešného. V súčasnosti sa preto čoraz viac výrobných, ale aj nevýrobných podnikov snaží minimalizovať náklady na skladovanie a znížiť riziká spojené s časom či kvalitou dodávky na miesto spotreby.

Naše služby:

  • Vyťaženie skladníkov a manipulačnej techniky
  • Simulačné testovanie existujúcich a budúcich kapacít (personál, plochy, regále, ...)
  • Nastavenie optimálnej poistnej zásoby v sklade
  • Dimenzovanie skladov a medziskladov
  • Normovanie personálu v sklade
  • Pomoc pri rozhodovaní o rôznych variantoch manipulačnej techniky, spôsoboch zaskladňovania a vyskladňovania
  • Minimalizácia skladovacích plôch
  • Simulačné experimentovanie s normou obsluhy
  • Simulačné experimentovanie s počtom manipulačnej techniky
  • Minimalizácia prepravných výkonov a nákladov