SPAGHETTI DIAGRAM

Spaghetti diagram predstavuje jeden z nástrojov štíhlej výroby, ktorým možno identifikovať plytvania v procesoch. Často sa označuje aj ako „mapa fyzického toku“ alebo Point-to-Point flow chart.

Tento diagram umožňuje graficky znázorniť pohyb produktov, dokumentov alebo ľudí naprieč celým analyzovaním procesom.

Rozdiely od VSM alebo detailnej procesnej mapy:

 • nepotrebné sekvencovanie procesných krokov,
 • identifikácia a zvýraznenie plytvania v pohyboch,
 • realizácia len na určitých úsekoch layoutu.

Postup:

 1. nákres všetkých objektov aktuálneho layoutu (možno využiť aj tlačenú elektronickú podobu layoutu )
 2. zakreslenie každého pohybu čiarov so šípkov ( možno využiť aj viaceré farby pre odlíšenie )
 3. každý pohyb = 1 čiara
 4. čím hrubšia a dlhšia čiara tým väčšie plytvanie

 

spagetti-diagram

Optimalizácia pomocou Spaghetti diagramu

 

Vypracovanie takéhoto typu diagramu  umožňuje náhľad na pohyb ľudí, materiálu, produktov alebo dokumentov z „vtáčej perspektívy“.  Častým výstupom býva mapa, kde sa krížia rôzne farby čiar, čo evokuje potenciál na zlepšenie a reorganizáciu layoutu.

Načo možno využiť Spaghetti diagram?

 • analýza toku produktu, materiálu, dokumentov / trás operátorov,
 • meranie prejdenej vzdialenosti,
 • meranie frekvencie pohybov,
 • identifikovanie potenciálnych problémov,
  • dlhé trasy,
  • spätné trasy,
  • obchádzky,
  • navzájom sa krížiace trasy (kolízne body).

Tieto problémy môžu spôsobiť:

 • dlhé priebežné časy,
 • straty produktov,
 • chyby,
 • kolízie.

Benefity Spaghetti diagramu:

 • identifikovanie plytvaní v layoute,
 • identifikácia možností optimalizácie prepravy,
 • identifikácia možností optimalizácie komunikácie,
 • identifikácia možností optimalizácie alokácie zdrojov,
 • identifikácia možností optimalizácie bezpečnosti.