• ERGONOMICKÉ ANALÝZY

  Dbajte na zdravie a pracovnú pohodu svojich zamestnancov, čím zabezpečíte zvýšenie celkového výkonu na pracovisku

 • SIMULÁCIA PROCESOV

  OTESTUJTE SVOJE VÝROBNÉ A SKLADOVÉ KAPACITY VO VIRTUÁLNOM PROSTREDÍ EŠTE VO FÁZE PLÁNOVANIA

 • VZDELÁVANIE

  NÁŠ SKÚSENÝ TÍM LEKTOROV ZABEZBEČÍ ROZVOJ VAŠICH ZAMESTNANCOV NIE LEN V OBLASTI PRIEMYSLU, ALE AJ V INŠTITÚCIÁCH VEREJNEJ SPRÁVY

 • PROCESNÉ ANALÝZY

  DISPONUJEME TÍMOM ODBORNÍKOV, KTORÍ VÁM POMÔŽU IDENTIFIKOVAŤ A ELIMINOVAŤ ÚZKE MIESTA A OPTIMALIZOVAŤ MATERIÁLOVÉ TOKY

 • ZVYšOVANIE PRODUKTIVITY

  Progresívnymi nástrojmi priemyselného inžinierstva dokážeme zvyšovať efektivitu a znižovať náklady vo výrobe a logistike

 • PERSONÁLNY LEASING

  V OBDOBÍ NEDOSTATKU KVALIFIKOVANÉHO PERSONÁLU PONÚKAME PRENÁJOM KAPACÍT NAŠICH PROCESNÝCH A SIMULAČNÝCH ŠPECIALISTOV

MATERIÁLOVÉ TOKY

 • identifikácia úzkych miest
 • eliminácia plytvaní
 • mapovanie toku hodnôt
 • simulácia PUSH a PULL systémov

PERSONÁL

 • normovanie
 • štandardizácia pracovných postupov
 • analýza ergonomických rizík
 • simulácia zmenových modelov

PRACOVISKÁ

 • návrh layoutu a alokácia personálu
 • zvyšovanie produktivity
 • aplikácia princípov LEAN
 • simulácia výrobných liniek

SKLADY

 • analýza vyťaženia personálu
 • plánovanie budúcich kapacít
 • dimenzovanie skladovacích plôch
 • simulácia logistických procesov

LEANELIMINUJTE ZÁKLADNÉ DRUHY PLYTVANÍ

LEAN predstavuje filozofiu riadenia, ktorej základom je snaha o neustále zlepšovanie, štandardizáciu, zoštíhľovanie procesov a elimináciu plytvaní vo všetkých oblastiach podniku. Naša spoločnosť ponúka praktickú realizáciu LEAN metód (5S, TPM, SMED, VSM,...), ktoré vedú k vyššej efektivite výrobných a logistických procesov. Viac info...

MTMANALYZUJTE PRÁCU OBJEKTÍVNE

MTM je celosvetovo najrozšírenejšia metóda merania ľudskej práce pomocou vopred určených časov. Náš tím certifikovaných normovačov Vám pomôže analyzovať spotrebu času na vybraných procesoch vo výrobe a logistike a zároveň identifikovať potenciály na zlepšenie. Viac info...

ERGONÓMIAZVYŠUJTE POHODLIE VAŠICH ZAMESTNANCOV

Ergonómia je vedecká disciplína, ktorá sa zaoberá interakciou medzi človekom a ostatnými prvkami systému. V tejto oblasti ponúkame prostredníctvom vybraných metód odborné analýzy pracovných činností a identifikujeme tak potenciálne riziká, ktoré by v budúcnosti mohli viesť k chorobám z povolania. Viac info...

SIMULÁCIAODHAĽTE SVOJU BUDÚCNOSŤ

Simulácia je proces budovania matematických a logických modelov napodobňujúcich reálne systémy. Formou simulačného testovania a experimentovania Vám v tejto oblasti ponúkneme kvalifikované podklady pre fázu plánovania a rozhodovania o rôznych variantoch riešenia. Viac info...

 

Training-Small_3

VEDIEŤ VIAC ZNAMENÁ ISTÝ KROK K ZLEPŠOVANIU PROCESOV

Naša spoločnosť ponúka uzavreté kurzy vhodné pre všetkých záujemcov z oblasti priemyslu a verejnej správy.