ŠTÍHLA LOGISTIKA

Osnova školenia:

 • Základné poznatky o logistike
 • Štíhla logistika
  • Prvky štíhlej logistiky
  • Ciele štíhlej logistiky
  • Princípy štíhlosti
 • Štíhle logistické systémy
  • Just In Time
  • Just In Sequence
  • Kanban
  • E-kanban
  • Milkrun
  • WMS – Warehouse Management System
  • Outsourcing
 • Moderné nástroje zlepšovania logistických procesov
  • MTM-LOGISTIKA
  • Virtuálny Spaghetti diagram
  • Simulácia
 • Prípadové štúdie
  • Plánovanie v logistike
  • Meranie práce a normovanie v logistike
  • Optimalizácia personálu a manipulačnej techniky
  • Optimalizácia plôch a skladov
  • Optimalizácia toku materiálu