TÍMOVÁ PRÁCA

Osnova školenia:

 • Zmysel tímovej práce
  • Začiatky tímovej práce
  • Prečo tímová práca?
 • Rozdiel medzi skupinou a tímom
 • Samostatný výrobný tím
  • Zásady tímovej práce
  • Znaky tímovej práce
  • Výhody tímovej práce
  • Charakteristika dobrého tímu
 • Tímové role
  • Cieľ zavedenia tímových rolí
  • Hlavné a vedľajšie tímové role
  • Vývoj tímu
 • Spoločná zodpovednosť a spoločné ciele tímu
 • Tímová motivácia, rotácia, striedanie a zastupovane