PRACOVNÉ OHROZENIE

Osnova školenia:

  • Ergonomické ohrozenia v kontexte psychických stresorov a organizačných podmienok
  • Neistota zamestnania
  • Nadmerné dávky práce
  • Dlhá pracovná doba
  • Vnútené pracovné tempo
  • Monotónna práca bez obmeny pracovných úkonov a pozícií
  • Nedostatočné pracovné prestávky a prestávky na odpočinok
  • Absencia komunikácie
  • Kumulácia viacerých rizikových faktorov