MTM LOGISTIKA

Systém MTM-LOGISTIKA vznikol na základe skutočnosti, že v rámci logistických procesov prebiehajú takmer vo všetkých podnikoch podobné činnosti s vysokou opakovateľnosťou, pre ktoré vo všeobecnosti platia rovnaké pravidlá. Ide o štandardné procesy logistiky:

 • Vyloženie materiálu a zaskladnenie do regálu
 • Vyskladnenie materiálu a navezenie do výroby
 • Odvezenie hotovej produkcie do skladu
 • Manipulácia s hotovou produkciu (prebaľovanie, presýpanie, fóliovanie, páskovanie, ...)
 • Komisionovacie/vychystávacie činnosti
 • Naloženie hotovej produkcie do kamióna

 

MTM Logistika

 

Preto bol vyvinutý systém, ktorý tieto štandardné procesy definuje, opisuje a zároveň im priraďuje pravidlá a ovplyvňujúce veličiny, na základe ktorých je možné takémuto procesu určiť časovú normu podľa tabuliek.

Časové trvanie manuálnych logistických činností (napr. prebaľovanie materiálu, presýpanie dielov, otvorenie a zatvorenie kartónového obalu, skenovanie, nalepenie etikety, ...) je určené pomocou systému MTM-UAS. Pre účely ostatných činností (najmä transportných), ktoré sa viažu na konkrétnu manipulačnú techniku, boli realizované rozsiahle analýzy procesných časov pre rôzne druhy vozíkov:

 • Čelný vysokozdvižný vozík
 • Bočný vysokozdvižný vozík
 • Komisionovací vozík
 • Elektrický ťahač
 • Ručný paletový vozík
 • Transportný vozík
 • Žeriav

Pre každý druh manipulačnej techniky tak bola na základe tejto rozsiahlej štúdie stanovená všeobecne platná časová hodnota pre jednotlivé druhy manipulačnej činnosti (napr. naloženie palety na lyžiny, zaskladnenie palety do regálu, zdvíhanie lyžín do určitej výšky, spúšťanie lyžín z určitej výšky, ...).

Systém MTM-LOGISTIKA v sebe navyše integruje aj prvky bezpečnosti (BOZP). Zohľadňuje napr. interné smernice každého podniku o maximálnej povolenej rýchlosti manipulačnej techniky, predchádza možnosti zdvíhania lyžín počas jazdy, berie do úvahy zaistenie vodiča bezpečnostným pásom, zatiahnutie ručnej brzdy po každom odstavení vozíka, a iné.