MOTIVÁCIA K VÝKONU

Osnova školenia:

 • Základné pojmy a proces motivácie
  • Čo je motivácia?
  • Potreby a motivácia
  • Formy motivácie
  • Koncepcie motivácie
 • Vplyv motivácie na výkon zamestnanca
 • Hodnotenie a odmeňovanie pracovníkov
 • Motivačné systémy
 • Balanced Scorecard (BSC)
  • Charakteristika BSC
  • BSC ako nástroj na tvorbu stratégie
  • BSC ako nástroj na implementáciu stratégie
  • Prínosy BSC pre organizáciu