5S predstavuje princíp štíhlej výroby so zameraním na organizáciu pracoviska, zvyšovanie bezpečnosti a kvality. Základnou myšlienkou tejto filozofie je odstraňovanie nepotrebných pomôcok a udržiavanie čistoty čo vedie k eliminácii plytvaní.

Pôvod metódy možno dátovať do doby okolo 16. storočia. Konkrétne cesty vedú do Benátok k staviteľom námorných lodí, ktorí takouto organizáciou dokázali znížiť spotrebu práce na lodi z niekoľkých dní až týždňov na pár hodín.

Princíp 5S ako ho poznáme dnes bol sformulovaný v spoločnosti TOYOTA inžiniermi Sakichi Toyodom, Kiichiro Toyodom a Taichi Ohnom. Stal sa zároveň súčasťou TPS (TOYOTA PRODUCTION SYSTEM). V TOYOTE si totiž už v tej dobe uvedomili, že každý článok výrobného reťazca, či už človek alebo samotné pracovisko zohráva dôležitú úlohu v kvalite a je preto nevyhnutné eliminovať kdekoľvek a akékoľvek druhy plytvania. Táto cesta povzbudzovania a zdôrazňovania nevyhnutnosti každého človeka na tvorbe pridanej hodnoty viedla k zvyšovaniu hrdosti zamestnancov na svoju prácu, čo vyvolalo ďalšie pozitívne efekty.

5S možno takisto považovať ako štart-efekt pre vznik ďalších princípov ako TPM, vizuálny manažment, JIT, Lean manufacturing, Kaizen a dokonca aj Six Sigma.

Prečo práve 5S?

5S predstavuje systém 5 japonských slov:

 1. VYTRIEĎ „SEIRI“
 2. ORGANIZUJ „SEITON“
 3. VYČISTI „SEISO“
 4. ŠTANDARDIZUJ „SEIKETSU“
 5. UDRŽIAVAJ „SHITSUKE“

 

5S - KROKY

5S systém

 

5S – VYTRIEĎ

 • NAJDÔLEŽITEJŠÍ BOD 5S
 • oddeliť všetko nepotrebné, nechcené, nesúvisiace od potrebného
 • zabrániť hromadeniu materiálu, komponentov, pomôcok

ÚČEL:

 • efektívnejšie využitie priestoru
 • zjednodušenie rozhodovania a realizácie úloh

5S - ORGANIZUJ

 • každá vytriedená položka má „svoje miesto“
 • beriem a odkladám položky na „to isté miesto“
 • zabezpečujem okamžitý prístup k tomu „čo potrebujem“

ÚČEL:

 • zavedenie systému na pracovisku = zvýšenie efektivity a produktivity
 • dôležitým prvkom tohto kroku je VIZUALIZÁCIA NA PRACOVISKU

5S - VYČISTI

 • definovanie „zón čistenia“
 • udržiavanie čistoty všade a všetkými od manažérov až po operátorov
 • Vytváranie dobrého dojmu pre zákazníka (interného a aj externého)

ÚČEL:

 • zavedenie systému čistenia na pracovisku
 • predchádzanie možným poruchám strojov, zraneniam, nekvality
 • každý pracovník by mal začínať zmenu s čistým pracoviskom

5S - ŠTANDARDIZUJ

 • štandardizácia predošlých aktivít
 • zabezpečenie čistoty, produktivity, bezpečnosti a kvality
 • Vytváranie dobrého dojmu pre zákazníka (interného a aj externého)

ÚČEL:

 • upevnenie zásad predošlých 3S krokov
 • ľahká detekcia odchýlok v štandarde
 • pracujme všetci „rovnako“

5S - UDRŽIAVAJ

 • posledný krok 5S
 • disciplína dodržiavania predošlých bodov 5S
 • 5S nie je jednorazová záležitosť, treba ju neustále aplikovať

ÚČEL:

 • upevnenie filozofie 5S na pracovisku
 • zabezpečenie neustáleho zlepšovania
 • práca v tíme
 • eliminácia plytvaní
 • „vypestovanie“ návykov pre poriadok, presnosť a precíznosť