FIREMNÁ KULTÚRA

Osnova školenia:

  • Postavenie a činnosť vedúceho pracovníka
  • Úlohy vedúceho pracovníka
  • Kompetencie vedúceho pracovníka
  • Kompetenčný model
  • Osobnosť vedúceho pracovníka
  • Charakterové vlastnosti človeka
  • Vzťah vedúceho a podriadeného pracovníka
  • Typy vedúcich pracovníkov
  • Pôsobnosť a vymedzenie práce vedúceho pracovníka