MTM UAS

Z pozitívnych skúseností pri používaní MTM-1 v podmienkach hromadnej výroby bol odvodený cieľ vypracovať koncept normovania, ktorý bude efektívny tiež pre podmienky výroby s menšou opakovateľnosťou. Preto bol vyvinutý špeciálny systém MTM-UAS (univerzálny analyzačný systém), ktorý zohľadňuje všetky základné znaky sériovej výroby:

 • zákazkovo orientovaná výroba s opakovateľným charakterom,
 • vyrábanie v dávkach,
 • častá zmena výrobného programu a pretypovanie strojov,
 • pracovné postupy pre jednotlivé produktové rodiny,
 • pracoviská sú vybavené vhodnými prostriedkami (stroje, nástroje, prípravky),
 • operátor na pracovisku sa čiastočne stará aj o zásobovanie (napr. vychystanie a príprava vstupného materiálu),
 • dlhšie cyklové časy a nižší stupeň rutinnej práce v porovnaní s hromadnou výrobou.

 

MTM UAS

 

Systém MTM-UAS rozkladá akúkoľvek manuálnu činnosť na základné pohyby, ktoré definuje, opisuje a zároveň im priraďuje pravidlá a ovplyvňujúce veličiny, na základe ktorých je možné takémuto pohybu určiť časovú normu podľa tabuliek. Na rozdiel od systému MTM-1 sa nerozlišuje činnosť ľavej a pravej ruky. Medzi základné pohyby systému MTM-UAS patrí:

 • Uchopenie a umiestnenie
 • Umiestnenie
 • Manipulácia s pomôckou
 • Nastavenie
 • Pohybové cykly
 • Pohyby tela
 • Vizuálna kontrola

Výber vhodného kódu v rámci týchto základných pohybov je potom daný ovplyvňujúcimi veličinami a podmienkami, za akých sa konkrétny pohyb vykonáva (napr. hmotnosť predmetu, tvar a rozmery predmetu, vzdialenosť premiestnenia, presnosť alebo tolerancia umiestnenia, ...).

Systémom MTM-UAS je možné opísať a časovo vyhodnotiť akúkoľvek činnosť operátora v podmienkach sériovej výroby.