Metóda RULA (Rapid Upper Limb Assessment) bola vyvinutá v spojení s analýzou ergonomických rizík v oblasti horných končatín, krku a trupu. Ide o nástroj, ktorý zvažuje biomechanické a posturálne požiadavky úloh. Tento nástroj reprezentuje jednoduchý hárok, ktorý sa používa na hodnotenie požadovaných polôh tela, síl a frekvencie.

Hodnotenie sa realizuje pre 2 skupiny oblastí:

1. ramená a zápästie

2. krk, trup a nohy

Hodnotiaci hárok RULA

Hodnotiaci hárok RULA

V rámci tejto metódy nie je potrebné aby boli užívatelia špecialisti v oblasti ergonómie, prípadne používali nákladné meracie zariadenia. Ide o semaforový systém, ktorý po zohľadnení všetkých vstupných dát vyhodnotí mieru ergonomického rizika v danej oblasti.

RULA hodnotenie

RULA hodnotenie

Primárnym cieľom metódy RULA je:

  • identifikácia opatrenia proti vzniku muskuloskeletálneho rizika,
  • komparácia pôvodného a optimalizovaného pracovného návrhu,
  • hodnotenie produktivity alebo vhodnosti zariadenia,
  • vzdelávanie zamestnancov v oblasti ergonómie a rizík vedúcich k chorobám z povolania.