MTM MEK

Podmienky kusovej výroby nastoľujú také požiadavky, ktoré sú len veľmi ťažko analyzovateľné klasickými technikami. Tie zlyhávajú na vysokej variantnosti spôsobu realizácie práce. Dochádza k tomu, že sledovaný operátor sa až v priebehu práce rozhoduje o spôsobe jej vykonávania. Zručnosť a rutina sa dá v tomto prípade len veľmi ťažko preukázať.

Z pozitívnych skúseností pri používaní MTM-1 a MTM-UAS v  hromadnej a sériovej výrobe bol odvodený cieľ vypracovať koncept normovania, ktorý bude efektívny tiež pre podmienky výroby s minimálnou opakovateľnosťou. Preto bol vyvinutý špeciálny systém MTM-MEK, ktorý zohľadňuje všetky základné znaky kusovej výroby:

 • zákazkovo orientovaná výroba s minimálnym stupňom opakovateľnosti,
 • dlhé cyklové časy a veľa druhov výrobkov,
 • neustála zmena pracovných postupov a pracovných podmienok,
 • univerzálne pracoviská s minimálnou úrovňou automatizácie,
 • pracoviská sú vybavené univerzálnymi prostriedkami (stroje, nástroje, prípravky),
 • operátor na pracovisku sa stará aj o zásobovanie,
 • nízky stupeň rutinnej práce,
 • obmedzené možnosti na detailné zaškolenie na pracovnú pozíciu,
 • rôznorodosť spôsobu vykonávania práce.

 

MTM MEK

 

Podobne ako systém MTM-UAS, aj MTM-MEK rozkladá akúkoľvek manuálnu činnosť na základné pohyby, ktoré definuje, opisuje a zároveň im priraďuje pravidlá a ovplyvňujúce veličiny, na základe ktorých je možné takémuto pohybu určiť časovú normu podľa tabuliek. Medzi základné pohyby systému MTM-MEK patrí:

 • Uchopenie a umiestnenie
 • Umiestnenie
 • Manipulácia s pomôckou
 • Nastavenie
 • Pohybové cykly
 • Pohyby tela
 • Vizuálna kontrola

Výber vhodného kódu v rámci týchto základných pohybov je potom daný ovplyvňujúcimi veličinami a podmienkami, za akých sa konkrétny pohyb vykonáva (napr. hmotnosť predmetu, tvar a rozmery predmetu, vzdialenosť premiestnenia, presnosť alebo tolerancia umiestnenia, ...).

Systémom MTM-MEK je možné opísať a časovo vyhodnotiť akúkoľvek činnosť operátora v podmienkach kusovej výroby. Špeciálne tento systém nachádza uplatnenie v oblasti údržby, pretypovania strojov, v logistike a pri iných manuálnych činnostiach s nízkym stupňom opakovateľnosti.