Osnova školenia:

  • Definícia a metodika SMED
  • Techniky používané pri metóde SMED
  • Identifikácia plytvaní pri zoraďovaní
  • Postupnosť krokov
  • Prínosy SMED
  • Praktická ukážka na konkrétnom pracovisku