RIEŠENIE PROBLÉMOV

Osnova školenia:

 • Čo je problém
 • Riešiteľský tím
 • Postup pri riešení problému
 • Metódy a nástroje riešenia problémov
  • PDCA
  • DMAIC
  • 7QC
  • 5x prečo
  • Brainstorming
  • Workshop
 • Riešenie konkrétneho problému