PERSONÁLNE RIADENIE

Osnova školenia:

  • Charakter personálneho riadenia
  • Úlohy a funkcie personálneho riadenia
  • Stratégia a politika v personálnom riadení
  • Podmienky v personálnom riadení
  • Subjekty personálneho riadenia
  • Obsah personálneho riadenia