PROJEKTOVÉ RIADENIE

Osnova školenia:

 • Čo je projektový manažment?
  • Projekt vs. úloha
  • Operatívne vs. projektové riadenie
  • Úspešný vs. neúspešný projekt
 • Fázy projektu
 • Rola a úloha manažéra projektu, sponzora a členov projektového tímu
 • Riziká projektu
 • Plánovanie a realizácia projektu
  • Základné kroky
  • Definovanie cieľa
  • Dekompozícia štruktúry
  • Kapacity a rozpočet
  • Vyhodnotenie
 • Riešenie konkrétnej prípadovej štúdie