Štíhly podnik

Osnova školenia:

 • Filozofia zoštíhľovania
 • Lean manufacturing
  • Pridaná hodnota vs. plytvanie
  • 9 druhov plytvania
  • Tok tvorby hodnôt bez prerušení
  • Princíp ťahu
  • Neustále zlepšovanie
 • Lean management
  • Štíhla výroba zameraná na zákazníka
  • Komplexné manažérstvo kvality
  • Štíhly vývoj výrobku
  • Získanie a udržanie zákazníkov
  • Rast a konkurencieschopnosť
  • Sociálna zodpovednosť
 • Metódy a nástroje LEAN
  • Mapovanie toku hodnôt - VSM
  • Identifikácia 9 druhov plytvaní
  • Metóda 5S
  • Štíhle pracovisko
  • Vizualizácia
  • Výrobné bunky
  • Nízkonákladová automatizácia
  • Celková efektivita zariadení – CEZ, OEE
  • Totálne produktívna údržba - TPM
  • Rýchla zmena - SMED
  • Štíhly layout a logistika
  • Identifikácia úzkych miest
  • Kaizen – neustále zlepšovanie
  • Tímová práca
  • Problem solving
 • Aplikácia vybraných metód na konkrétnom pracovisku