PERSONÁL

Personál predstavuje najhodnotnejší zdroj každej firmy, ktorý uvádza do pohybu všetky ostatné zdroje (materiálne, finančné a informačné) na všetkých podnikových úrovniach (od TOP manažmentu až po operátorov) a determinuje ich využívanie. Je to „mozog“ organizácie, ktorý je základom jej prosperity a konkurencieschopnosti. Preto rozhodovanie o ľuďoch je tou najdôležitejšou a najcitlivejšou témou a narastá tlak na to, ako čo najefektívnejšie využiť správnych ľudí na tých správnych miestach.

Naše služby:

  • Analýza ergonomických rizík
  • Normovanie
  • Štandardizácia pracovných postupov
  • Simulačné testovanie zmenových modelov
  • Vyťaženie personálu a prerozdelenie pracovných úloh
  • Simulačné experimentovanie s normou obsluhy
  • Zaškolenie zamestnancov v oblasti LEAN na všetkých úrovniach podniku (od TOP manažmentu až po operátorov)
  • Pomoc pri kapacitnom plánovaní personálu
  • Moderovanie workshopov
  • Optimalizácia personálu