Osnova školenia:

  • Definícia a metodika TPM
  • Autonómna údržba
  • Preventívna údržba
  • Reakcia na abnormality strojov a zariadení
  • Nástroje realizácie TPM
  • Postup implementácie TPM
  • Prínosy TPM