MODERÁCIA WORKSHOPU

Osnova školenia:

 • Čo je priemyslová moderácia
 • Základné princípy moderácie
 • Rola moderátora
  • Čo je rola moderátora
  • Čo nie je rola moderátora
  • Desatoro dobrého moderátora
 • Príprava a priebeh workshopu
 • Obtiažne situácie a ich riešenie
 • Moderačné nástroje a metódy
  • Ishikawa diagram
  • 5x prečo
  • Brainstorming
  • Bodová metóda
  • Paretová analýza
 • Praktický nácvik moderácie