LEAN

LEAN predstavuje filozofiu riadenia, ktorej základom je snaha o neustále zlepšovanie, štandardizáciu,“zoštíhľovanie” procesov a elimináciu plytvania vo všetkých oblastiach podniku. Cieľom každej organizácie by malo byť robiť presne to, čo chce náš zákazník, a to s minimálnym počtom činností, ktoré nepridávajú hodnotu výrobku alebo službe.

Čo predstavuje LEAN?

 • štíhlosť vo všetkom,
 • odstránenie všetkého nepotrebného až na nevyhnutné,
 • filozofiu vo všetkých sférach života vychádzajúcu z presvedčenia,
 • prístup, ktorý „chceme“ (nie musíme) a začína v „nás“ (nie v druhých).

Čo znamená byť LEAN?

 • robiť len také činnosti, ktoré sú nevyhnutné,
 • robiť tieto činnosti správne hneď na prvý raz,
 • robiť ich rýchlejšie ako konkurencia,
 • utrácať pri tom menej peňazí.

 

LEAN-metody_SK_rgb

LEAN metódy

 

Lean metódy nám pomáhajú eliminovať základné druhy plytvaní:

 

Základné druhy plytvaní

Základné druhy plytvaní

 

Medzi základné metódy LEAN patrí:

PRÍNOSY LEAN:

 • identifikácia a eliminácia plytvania vo výrobe a v logistike,
 • zvyšovanie kvality, bezpečnosti a produktivity na pracoviskách,
 • skracovanie priebežnej doby výroby, cyklových časov a časov pretypovania,
 • znižovanie zásob, rozpracovanej výroby, výrobných a skladovacích plôch,
 • zlepšenie návykov, pracovnej morálky a organizácie práce na pracoviskách,
 • zmena myslenia a kultúry v podniku,
 • zapojenie celej organizácie do LEAN.