Osnova školenia:

 • Definícia a metodika VSM
 • Ako správne nakresliť mapu toku výroby?
  • Informačný tok
  • Materiálový tok
  • Piktoramy vo VSM
 • Priebeh mapovania toku hodnôt
  • Výber reprezentanta
  • Mapa súčasného stavu
  • Mapa budúceho stavu
  • Plán aktivít
 • Metriky VSM
 • Optimalizácia materiálového a informačného toku
 • Praktická ukážka VSM na konkrétnom reprezentantovi
  • Mapa súčasného stavu
  • Mapa budúceho stavu
  • Plán aktivít