SPOKOJNÝ ÚRADNÍK

Témy školenia:

 1. Zákonná ochrana zamestnancov v SR a vymedzenie pojmu riziko
 2. Technické, organizačné a personálne riešenie problematiky osobného styku s klientom
 3. Osobnosť človeka, temperament, základné osobnostné typy
 4. Asertivita a asertívne riešenie konfliktov
 5. Psychologický výklad osobnosti
 6. Pracovné zaradenie a uplatnenie jedinca, pracovná motivácia
 7. Emócie, sebapoznanie a rozvoj pracovníkov
 8. Stres, stresujúce chovanie a jeho zvládanie
 9. Základné otázky duševnej hygieny, workoholizmus, syndróm vyhorenia
 10. Interpersonálna komunikácia, komunikačné zručnosti a schopnosti
 11. Konflikty, zastrašovanie, psychologické problémy
 12. Verbálna agresivita
 13. Tienisté stránky telefónu, varianty telefonického obťažovania, obscénne telefonovanie, katastrofické telefonáty, výhražné telefonáty, kontrolné telefonáty
 14. Ako sa brániť obťažovaniu cez telefón
 15. Zvládanie emočne náročných a rizikových situácií.