VEDÚCI PRACOVNÍK

Osnova školenia:

 • Spôsob uplatňovania podnikovej kultúry
 • Formovanie podnikovej kultúry
 • Prehľad znakov podnikovej kultúry
 • Zisťovanie úrovne podnikovej kultúry
 • Silná a slabá podniková kultúra
 • Národná kultúra
  • Autorita vedúceho
  • Právomoc vedúceho
  • Povinnosti vedúceho
  • Zodpovednosť vedúceho