FORMOVANIE PERSONÁLU

Osnova školenia:

 • Personálne plánovanie
 • Analýza a popis práce
 • Získavanie a vyhľadávanie pracovníkov
  • Nábor pracovníkov
  • Výber pracovníkov
  • Prijímanie
  • Umiestňovanie
  • Adaptácia nových pracovníkov na pracovisku
 • Kvalifikačná príprava a rozvoj pracovníkov
 • Plán vzdelávania
 • Rozmiestňovanie pracovníkov
 • Uvoľňovanie pracovníkov