PRACOVNÉ PODMIENKY

Osnova školenia:

  • Vplyv pracovných podmienok na procesy
  • Vznik možných rizík
  • Úlohy manažmentu pri optimalizácií pracovných podmienok
  • Záťaž ako kľúčový faktor pracovnej výkonnosti a spoľahlivosti
  • Spoľahlivosť ľudského činiteľa z pohľadu fyzických a psychických predpokladov
  • Hodnotenie pracovných podmienok v súlade s obsahom platnej legislatívy
  • Optimalizácia pracovných podmienok v kontexte ergonómie