ERGONÓMIA PRACOVISKA

Osnova školenia:

 • Úvod do ergonómie
 • Legislatíva a normatívne požiadavky
 • Ergonomické princípy navrhovania pracoviska
  • Základné rozmery
  • Manipulačné roviny
  • Základné pracovné polohy
  • Nefyziologické pracovné polohy
  • Dosahové vzdialenosti
  • Dlhodobé, nadmerné a jednostranné zaťaženie
 • Fyzická záťaž
  • Spôsoby manipulácie s bremenami
  • Prípustné hmotnostné limity
  • Energetický výdaj
  • Zaťaženie dynamickou a statickou prácou
  • Hodnotenie fyzickej záťaže
 • Psychická záťaž
  • Psychická pracovná záťaž
  • Senzorická záťaž
  • Hodnotenie psychickej záťaže
 • Ergonomické riziká
  • Extrémne alebo neprirodzené polohy kĺbov
  • Sila, frekvencia alebo opakovanie
  • Čas na zotavenie
  • Individuálne faktory
  • Statické zaťaženie
  • Lokálne mechanické zaťaženie
  • Teplota, vibrácie a iné rizikové faktory
 • Porovnanie metód ergonomického hodnotenia
 • Analýza konkrétneho pracoviska