ERGONÓMIA PRACOVISKA

Osnova školenia:

  • Úvod do ergonómie
  • Legislatíva a normatívne požiadavky
  • Ergonomické princípy navrhovania pracoviska
    • Základné rozmery
    • Manipulačné roviny
    • Základné pracovné polohy
    • Nefyziologické pracovné polohy
    • Dosahové vzdialenosti
    • Dlhodobé, nadmerné a jednostranné zaťaženie
  • Fyzická záťaž
    • Spôsoby manipulácie s bremenami
    • Prípustné hmotnostné limity
    • Energetický výdaj
    • Zaťaženie dynamickou a statickou prácou
    • Hodnotenie fyzickej záťaže
  • Psychická záťaž
    • Psychická pracovná záťaž
    • Senzorická záťaž
    • Hodnotenie psychickej záťaže
  • Ergonomické riziká
    • Extrémne alebo neprirodzené polohy kĺbov
    • Sila, frekvencia alebo opakovanie
    • Čas na zotavenie
    • Individuálne faktory
    • Statické zaťaženie
    • Lokálne mechanické zaťaženie
    • Teplota, vibrácie a iné rizikové faktory
  • Porovnanie metód ergonomického hodnotenia
  • Analýza konkrétneho pracoviska