Personálny leasing

Personálny leasing - bodyshop predstavuje moderný nástroj zvyšovania flexibility a synergie medzi internými kapacitami spoločnosti a prenajatým konzultantom , čím sa zlepšuje reakčný čas na aktuálnu potrebu vedomostného potenciálu pri riešení aktuálnych projektov.

Tento model zabezpečuje optimálny transfer skúseností a vedomostí nadobudnutých  pri riešení mnohých projektov v rôznych prevádzkach a podmienkach, čím sa skracuje celková priebežná doba realizácie projektu a zvyšuje sa pravdepodobnosť úspešného ukončenia pri splnení všetkých stanovených cieľov.

Spoločnosť APOS Consulting s.r.o. ponúka kvalifikovaný personálny leasing z radu vlastných kapacít na tieto pozície:

 

 • procesný inžinier
 • simulačný inžinier - digitálny podnik

 

Služby v oblasti personálneho leasingu:

Procesný inžinier:

 • implementácia princípov štíhlej výroby (5S, SMED, TPM),
 • normovanie (časové snímky, videoanalýzy, MTM),
 • ergonomické analýzy (EAWS),
 • optimalizácia a plánovanie procesov vo výrobe a logistike.

Simulačný inžinier:

 • programovanie simulačných modelov v prostredí softvéru PLANT SIMULATION,
 • tvorba štatistík podľa požiadaviek zákazníka,
 • experimentovanie s rôznymi scenármi vývoja procesov,
 • predikcia úzkych miest.

Spolupráca v oblasti personálneho leasingu je postavená na rámcovej zmluve, kde sú definované základné pravidlá a počet človekohodín/človekodní, ktoré si zákazník objedná. Tento časový rozpočet je možné ľubovoľne rozširovať podľa požiadaviek a fakturuje sa vždy na konci každého mesiaca podľa platného výkazu aktivít.

Aké výhody Vám poskytuje personálny leasing?

 • kvalifikovaná pracovná sila,
 • platný a aktívny člen akéhokoľvek riešiteľského tímu,
 • kompenzácia poddimenzovaných kapacít v oblasti priemyselného inžinierstva,
 • flexibilita,
 • skúsenosti,
 • sprostredkovanie know-how pri riešení projektov,
 • nižšie náklady oproti realizácii projektu firmou.