PRACOVISKÁ

Pracoviská a výrobné linky predstavujú priestor, v ktorom sa nachádzajú ľudia (prípadne automatizované zariadenia) za účelom transformácie vstupov na požadované výstupy. Je to jediné miesto v celom podniku, kde sa vytvára pridaná hodnota pre zákazníka, ktorú je ochotný zaplatiť. Preto sa v súčasnosti väčšina firiem zameriava práve na zvyšovanie produktivity a elimináciu rôznych foriem plytvania na jednotlivých pracoviskách. Iba tak sa môžu stať konkurencieschopnejšími a dokážu prilákať aj nových potenciálnych zákazníkov.

Naše služby:

  • Návrh layoutu a alokácia personálu
  • Vyvažovanie liniek
  • Štandardizácia pracovísk
  • Simulačné testovanie priechodnosti
  • Aplikácia princípov LEAN (5S, SMED, TPM, ...)
  • Zvyšovanie produktivity na pracoviskách
  • Nastavenie optimálneho taktu
  • Nastavenie optimálnych medzioperačných zásob vo výrobe
  • Dimenzovanie zásobníkov a supermarketov vo výrobe
  • Rýchla optimalizácia pomocou softvérového nástroja Spaghetti diagram