KAIZEN

Osnova školenia:

 • Čo je to Kaizen?
 • 9 druhov plytvania
 • Meranie procesov
  • Prečo merať?
  • Merateľné ukazovatele
  • Princíp merania
 • Zmena myslenia
 • Riešenie problémov a neustále zlepšovanie
  • Príčiny problémov
  • Zdroje problémov
  • Komplexné riešenie problémov
 • PDCA a DMAIC
 • Metódy a nástroje KAIZEN
  • Learn To See
  • Procesné myslenie
  • Identifikácia a eliminácia plytvania
  • Gemba Kaizen workshopy
  • 1 MU
  • Mapovanie toku hodnôt - VSM
  • Tímová práca
  • Idea management
  • Motivácia k zlepšovaniu
  • Nástroje LEAN